Tack! Över 5000 registrerade karnevalister!

Vad är Uppropet?

Det är då man kan träffa alla sektioner, få veta med om vad dom gör och vad du själv kan göra samt registrera sig för att bli en del av Lundakarnevalen! Då många vill bli karnevalister är Uppropet även en stor festlig kö!

För ett år sedan tillsattes tretton personer, med mål att skapa ännu en fantastisk Lundakarneval. Sedan dess har vi sakta växt. Poster med mycket ansvar, sektionschefer, kommunikationschefer, jag som skriver denna text och många fler har tillsatts.

Nu är det dags för DIG

Uppropet är i sig självt “bara” ett upprop. Men det är också början på Lundakarnevalen!

Köa SMART

FAQ

Om du inte kan närvara under Uppropet

  1. Ladda ner appen eller gå in på karnevalist.se, och registrera dig
  2. Skriv ut en fullmakt och skriv under den. Länk till fullmakten finns längre ner
  3. Hitta en kompis som ska stå i kön och som inte redan bär en fullmakt åt någon annan, man får max registrera sig själv samt en person via fullmakt. Om du känner någon som redan är engagerad kan du be dem istället
  4. Ge fullmakten och en kopia av ditt studentlundskort + en ID-handling (scannad bild OK) till din trogna vän
  5. När du registrerats på plats kommer du kunna rangordna dina sektionsval. Det är viktigt att du gör detta direkt under dagen, de bekräftas 24:00 samma dag (söndag 4 feb).
  6. Ta dig under de kommande veckorna till karnevalens expedition för att ta en bild till ditt karnevalist-ID.