KONTAKT

Vem är du?

Kommittén 2018

KARNEVALSGENERAL
Freja Davidsson Bremborg
073-8060992

KOMMUNIKATIONSCHEF
Sara Ramberg
070-8439678

BILJETT- OCH SPONSCHEF
Carl Johansson
076-8297609

EKONOMICHEF
Jacob Karlsson

FESTMÄSTARE
Sofia Brandt

MUSIK- OCH PROGRAMCHEF
Patrik Norrman

NÖJESCHEF
Sofia Jörnlid

OMRÅDESCHEF
Kevin Bengtsson

PRODUKTCHEF
Maja Cronert

SÄKERHETSCHEF
Erik Molin

TÅGCHEF
Ludvig Bodelsson

VIERICHEF
Ellen Olsson

RÅD
Mia Hempel
Björn Johansson

JOURTELEFON
073-9072580

Anonym incidentrapportering

Det är viktigt för oss i Lundakarnevalen att alla allvarliga händelser och klagomål rapporteras in. Genom formuläret nedan kan du anonymt anmäla händelser som har samband med Lundakarnevalen 2018.

Rapportera en incident anonymt