KONTAKT

Vem är du?

Kommittén 2018

KARNEVALSGENERAL
Freja Davidsson Bremborg
070-7677464

KOMMUNIKATIONSCHEF
Sara Ramberg
070-8439678

BILJETT- OCH SPONSCHEF
Carl Johansson

EKONOMICHEF
Jacob Karlsson

FESTMÄSTARE
Sofia Brandt

MUSIK- OCH PROGRAMCHEF
Patrik Norrman

NÖJESCHEF
Sofia Jörnlid

OMRÅDESCHEF
Kevin Bengtsson

PRODUKTCHEF
Maja Cronert

SÄKERHETSCHEF
Erik Molin

TÅGCHEF
Ludvig Bodelsson

VIERICHEF
Ellen Olsson

RÅD
Mia Hempel
Björn Johansson

JOURNUMMER
TÅGOMRÅDET
073-9072580

JOURNUMMER
KARNEVALSOMRÅDET
0736-976671

Anonym incidentrapportering

Det är viktigt för oss i Lundakarnevalen att alla allvarliga händelser och klagomål rapporteras in. Genom formuläret nedan kan du anonymt anmäla händelser som har samband med Lundakarnevalen 2018.

Rapportera en incident anonymt