KONTAKT

Vem är du?

Kommittén 2018

KARNEVALSGENERAL
Freja Davidsson Bremborg

KOMMUNIKATIONSCHEF
Sara Ramberg

BILJETT- OCH SPONSCHEF
Carl Johansson

EKONOMICHEF
Jacob Karlsson

FESTMÄSTARE
Sofia Brandt

MUSIK- OCH PROGRAMCHEF
Patrik Norrman

NÖJESCHEF
Sofia Jörnlid

OMRÅDESCHEF
Kevin Bengtsson

PRODUKTCHEF
Maja Cronert

SÄKERHETSCHEF
Erik Molin

TÅGCHEF
Ludvig Bodelsson

VIERICHEF
Ellen Olsson

RÅD
Mia Hempel
Björn Johansson

Anonym incidentrapportering

Det är viktigt för oss i Lundakarnevalen att alla allvarliga händelser och klagomål rapporteras in. Genom formuläret nedan kan du anonymt anmäla händelser som har samband med Lundakarnevalen 2018.

Rapportera en incident anonymt