• 0708 43 96 78
  • info@lundakarnevalen.se

Kommittén

Karnevalskommittén leder och ansvarar för Lundakarnevalen och fungerar som dess styrelse.  Karnevalskommittén valdes i februari 2017 och har sedan dess arbetat och planerat inför Lundakarnevalen 2018. Karnevalskommittén tar gemensamt alla viktigare beslut om ekonomi, organisation och vilka aktiviteter karnevalen ska genomföra. Arbetet för kommittémedlemmarna är tudelat, de har både ett ansvar för arbetet inom kommittén med de mer centrala frågorna samtidigt som de är sektionschefer och ansvarar för en enskild sektion. Alla medlemmar i kommittén arbetar för närvarande ideellt.